دسته بندی چت ها

دسته بندی چت ها ، کانال ها ، ربات ها و موردعلاقه ها

فوروارد چندگانه و پیشرفته

پیام هارا بدون نقل قول و برای چندین کاربر همزمان فوروارد کنید.

حضور نامحسوس

امکان حضور نامحسوس شما در تلگرام

ویژگی ها

 

حضور نامحسوس ( حالت روح )

آنلاین باشید، ولی آفلاین دیده شوید. پیامهای خوانده نشده را بدون آنکه وضعیت آنها برای مخاطبتان به خوانده شده(تیک دوم) تغییر کند بخوانید.

فوروارد چندگانه و پیشرفته

تغییر متن قبل از ارسال، تغییر یا افزودن متن زیر عکس یا فیلم قبل از ارسال، افزودن متن به گیف قبل از ارسال، همه با فروارد پیشرفته.